Het staat iedereen vrij zijn mening te geven over een bepaald onderwerp en dat geldt ook voor de postings die je op dit prikbord doet. Die mening moet, voorzover het gaat over feitelijke zaken, natuurlijk wel kloppen. Toch wordt er ook wel eens (anoniem) gepost om beledigende of smadelijke dingen over anderen te zeggen.

Een belediging is een algemene negatieve uitlating over een persoon. Smaad is een specifieke uitlating die iemands goede naam probeert aan te tasten. Is de uitlating niet waar, dan heet het laster. Smaad, belediging en laster zijn allemaal strafbare feiten. Het plaatsen van niet te verifieren beschuldigingen in combinatie met namen en persoonlijke gegevens gaat al snel te ver. Als je zeker weet dat je gelijk hebt, ga dan naar justitie of politie, en vecht dat hier niet uit. Voor degenen die toch posten: het is minder anoniem dan dat het lijkt. Bij smaad of laster kan de rechter bevelen dat de beheerder of provider de identiteit van de plaatser van de bewering bekend moet maken aan de klager. Bedenk dus goed wat je doet als je beledigende of smadelijke dingen over anderen op dit prikbord publiceert.

Als je als forumbezoeker belediging, smaad of laster constateert, zeker in combinatie met een anonieme posting, rapporteer dit dan! (via 'bericht rapporteren).